Skal vi hjælpe dig med bogføring?

Hos Bogføring København har vi gennem mange år været en professionel og kvalitetsbevidst bogholder og revisor for en lang række store og små kunder nær Frederiksberg, Vanløse og København.

Få et uforpligtende tilbud på bogføring

Tilbyder professionel bogføring

​Hos Bogføring København har vi gennem mange år været en professionel og kvalitetsbevidst bogføringsfirma for en lang række store og små kunder nær Frederiksberg, Vanløse og København. Vi anbefaler dig at have et tæt samarbejde med din bogholder, da det sikrer dig orden i regnskaber og økonomi samt en løbende god sparring. Det skaber grobund for sund virksomhedsdrift.

Krav til bogføring i virksomheder

Helt grundlæggende skal en virksomheds ledelse sørge for at bogføringen tilrettelægges i overensstemmelse med god bogføringsskik og under hensyntagen til virksomhedens art og omfang.

Det indebærer naturligvis, at jo større virksomheden generelt er, desto større krav kan der også stilles til bogføringen og bogføringsmaterialet.

Det er dog ALTID en god idé, at have en grundlæggende god bogføring, således at alt registreres. På denne vis kan man også selv som ledelse nyde gavn heraf og løbende følge resultatet samt forholde sig kritisk i forhold til afvigelser til et eventuelt udfærdiget budget.

Få et uforpligtende tilbud på bogføring

Følg med på Facebook